Tuuli Jussila

p. 040 731 3755 / tuuli.jussila(a)kokokeho.fi

Olen psykofyysinen fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti ja joogaohjaaja. Opiskelen tällä hetkellä työnohjaajaksi keho-orientaation viitekehyksellä, minulta voi tiedustella paikkaa työnohjauksen harjoitteluasiakkuuteen.

Työskentelen pääasiassa aikuisten ja nuorten kanssa. Yksilöterapian ja työnohjausharjoittelun lisäksi ohjaan ryhmiä; tanssi-liiketerapia-, yin-jooga- sekä työhyvinvointiryhmää ja pidän myös luentoja kehollisuuteen liittyvistä erilaisista teemoista. Olen täydentänyt ammattitaitoani lukuisilla koulutuksilla psykofyysisestä viitekehyksestä käsin. Erikoisosaamisenani psykoterapeuttinen keho- ja liiketyöskentely, menetelmä tasolla psykofyysinen hengitysterapia, basic body awareness terapia sekä sensomotorisen psykoterapian menetelmiä (1tason koulutus). Työssäni integroin tietoa ja menetelmiä tarpeen mukaan asiakkaan kanssa yhdessä määriteltyä tavoitetta kohti, asiakasta tukien ja kuunnellen.

Ryhmät

Koulutus

Fysioterapia:

 • 2021-2022 Psykofyysisen fysioterapian täydennyskoulutus 15 op. (TAMK)
 • 2019-2020 Basic Body Awareness Therapy II (BBAT) 8 op. (SAMK, Kirsti Niskala)
 • 2018 Basic Body Awareness Therapy I (BBAT) 5 op. (SAMK, Kirsti Niskala)
 • 2018 Psykofyysinen kivunhoito –koulutus fysioterapeuteille (Karita Palomäki)
 • 2016 CRPS-tunnistaminen, erotusdiagnostiikka ja ajankohtaiset hoitokeinot (Ari-Matti Huotari)
 • 2015 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena 5 op. (Minna Martin ja Rauni Nissinen, Turun kesäyliopisto ja Psykofyysisen psykoterapian yhdistys)
 • 2012 Aikuisneurologiseen fysioterapiaan erikoistuminen, Bobath-lähestymistapa 8 op. (Maj-Britt Forsblom ja Riitta Sairanen, SANFY)
 • 2008 Fysioterapeutti (Rovaniemen AMK)

Tanssi-liiketerapia:

 • 2022 WiceMotion, luova liike ja neurotiede (Hanna Poikonen, TAMK)
 • 2019-2020 Sensomotorinen psykoterapia taso I (Marko Punkanen ja Tony Buckley, Sensorimotor Psychotherapy Institute)
 • 2017 Kokemuksellinen anatomia ja somaattinen liiketerapia (Satu Palokangas)
 • 2012-2014 Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn, tanssi-liiketerapian ammatilliset opinnot 90 op. (Eino Roiha Instituutti, Jyväskylä)
 • 2014 Ruumiillisuus ja dialogisuus psykoterapiassa (Jaakko Seikkula, Tanssiterapiayhdistys)
 • 2013 lähtien autenttisen liikkeen muodon koulutuksia (Heli-Maija Rajaniemi, Reetta Jokinen ja Marcia Plevin)
 • 2011 Tanssi-liiketerapian perusopinnot 30 op. (Maarit Ylönen ja Auli Kurvinen, Pohjois-pohjanmaan kesäyliopisto)
 • 2004 Psykologian perusopinnot 25 op. (Jyväskylän avoin yliopisto)

Työnohjaus

  • 2023-2025  Keho-orientoitunut työnohjaajakoulutuksessa 65 op. (Tuntumaa Oy)

Muu ammattitaitoa täydentävä koulutus:

 • 2023 Sensorinen integraatio ja luova liikunta (Pohjois-pohjanmaan kesäyo / Katja Nikkanen)
 • 2022 Arfid, vaikea valikoiva syöminen (Suomen syömishäiriöyhdistys)
 • 2022 Mentalisaationäkökulma syömishäiriöiden terapeuttisessa hoidossa (Gudrun Kristmansdottir, Liikkuva Mieli)
 • 2019-2020 Shaktajooga opettajakoulutus (Miska Käppi)
 • 2019 Syömishäiriöpäivät (Tampere, syömishäiriöliitto)
 • 2017-2018 Syömishäiriöiden yksilö- ja perhehoito menetelmäkoulutus 10 op. (Tampereen kesäyliopisto)
 • 2015-2016 Psykoterapeuttiset valmiudet 30 op. (Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto)
 • 2016 Yin-jooga ohjaajakoulutus, RYT 50 (Chi Therapeutics)
 • 2004 Kasvatustieteen perusopinnot 25 op. (Lapin yliopisto)