Tuuli Jussila

Olen vuonna 2008 Rovaniemen ammattikorkeakoulusta valmistunut fysioterapeutti. Kiinnostukseni keho-mieliyhteyden ymmärtämiseen kuljetti minut psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn, tanssi-liiketerapian opintoihin ja valmistuin tanssi-liiketerapeutiksi 2014 Jyväskylästä, Eino Roiha Instituutista. Olen täydentänyt ammattitaitoani lukuisilla koulutuksilla psykofyysisestä viitekehyksestä käsin.

Työssäni integroin tarpeen mukaan eri viitekehyksistä saatua tietoa ja kokemusta asiakkaan kanssa yhdessä määriteltyä tavoitetta tukien ja kuunnellen. Kokokeho-yhteisön jäsenten lisäksi teen yhteistyötä myös muiden terveydenhuollon, hyvinvoinnin ja tanssitaiteen ammattilaisten kanssa.

19.10.2020 OLEN TÄLLÄ HETKELLÄ ÄITIYSVAPAALLA

Ryhmät

Jäsenyydet

 • Suomen fysioterapeutit, psykofyysinen fysioterapia
 • Suomen tanssi-liiketerapia ry
 • Psykofyysinen psykoterapia ry
 • Syli ry

Koulutus

Fysioterapia:

 • 2019-2020 Basic Body Awareness Therapy II (BBAT) 8 op. (SAMK, Kirsti Niskala)
 • 2018 Basic Body Awareness Therapy I (BBAT) 5 op. (SAMK, Kirsti Niskala)
 • 2018 Psykofyysinen kivunhoito –koulutus fysioterapeuteille (Karita Palomäki)
 • 2016 CRPS-tunnistaminen, erotusdiagnostiikka ja ajankohtaiset hoitokeinot (Ari-Matti Huotari)
 • 2015 Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena 5 op. (Minna Martin ja Rauni Nissinen, Turun kesäyliopisto ja Psykofyysisen psykoterapian yhdistys)
 • 2012 Aikuisneurologiseen fysioterapiaan erikoistuminen, Bobath-lähestymistapa 8 op. (Maj-Britt Forsblom ja Riitta Sairanen, SANFY)
 • 2008 Fysioterapeutti (Rovaniemen AMK)
 • Muu täydennyskoulutus: hyvät käytännöt ALSia sairastavan tukena, kinesioteippaus, juoksun askeltamisen perusteet.

Tanssi-liiketerapia:

 • 2017 Kokemuksellinen anatomia ja somaattinen liiketerapia (Satu Palokangas)
 • 2012-2014 Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn, tanssi-liiketerapian ammatilliset opinnot 90 op. (Eino Roiha Instituutti, Jyväskylä)
 • 2014 Ruumiillisuus ja dialogisuus psykoterapiassa (Jaakko Seikkula, Tanssiterapiayhdistys)
 • 2013 lähtien autenttisen liikkeen muodon koulutuksia (Heli-Maija Rajaniemi, Reetta Jokinen ja Marcia Plevin)
 • 2011 Tanssi-liiketerapian perusopinnot 30 op. (Maarit Ylönen ja Auli Kurvinen, Pohjois-pohjanmaan kesäyliopisto)
 • 2004 Psykologian perusopinnot 25 op. (Jyväskylän avoin yliopisto)

Muu ammattitaitoa täydentävä koulutus:

 • 2019-2020 Sensomotorinen psykoterapia taso I (Marko Punkanen ja Tony Buckley, Sensorimotor Psychotherapy Institute)
 • 2019-2020 Shaktajooga opettajakoulutus (Miska Käppi)
 • 2019 Syömishäiriöpäivät (Tampere, syömishäiriöliitto)
 • 2017-2018 Syömishäiriöiden yksilö- ja perhehoito menetelmäkoulutus 10 op. (Tampereen kesäyliopisto)
 • 2015-2016 Psykoterapeuttisen valmiudet 30 op. (Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto)
 • 2016 Yin-jooga ohjaajakoulutus, RYT 50 (Chi Therapeutics)
 • 2004 Kasvatustieteen perusopinnot 25 op. (Lapin yliopisto)