Sini Matilainen

p. 044 737 3395 / sini.matilainen(a)kokokeho.fi

Olen perhe- ja paripsykoterapeutti (Kela), sosionomi (AMK) ja lasten ja nuorten traumapsykoterapeuttikoulutuksessa (2022-2026).

Aiemmassa työssäni varhaiskasvatuksessa ja sosiaalialalla olen kohdannut paljon erilaisia perheitä, mikä on antanut vahvan pohjan ihmisten kohtaamiseen erilaisissa elämäntilanteissa. Olen saanut työskennellä erityistä tukea vaativien lasten ja heidän perheiden parissa, lastensuojelussa perhetyössä ja perhekuntoutuksessa.

Tärkeänä terapiassa pidän hyvää, avointa ja toimivaa vuorovaikutussuhdetta sekä asiakkaan kuulluksi tulemista. Terapeuttina olen aktiivinen kuuntelija ja keskustelija. Kohtaan asiakkaat kunnioittavasti, aidosti ja myötätuntoisesti. Turvallisuus ja luottamus ovat mielestäni hyvän terapiasuhteen pohja, jossa muutoksen on mahdollista tapahtua. Terapiassa edetään aina asiakkaan ehdoilla tutkien elämän historian kokemuksia ja nykyhetkeä sekä niiden yhteyttä. Huomioin työskentelyssä kehollisuutta ja autonomisen hermoston toimintaa. Erilaiset keholliset harjoitukset voivat olla osa terapiaa.

Erityisosaaminen ja mielenkiinnon kohteet:

 • Erityistä tukea tarvitsevat lapset ja heidän perheensä sekä verkostot
 • Parisuhteen haasteet ja kriisit
 • Uusperheen arki ja vuorovaikutus
 • Perhekuntoutus
 • Erityisherkkyys
 • Tunnekeskeinen pariterapia
 • Erilaiset kriisit ja traumatisoitumisen aiheuttamat vaikutukset

Koulutus:

 • Sosionomi (Oulun seudun AMK, 2006)
 • Psykologian perusopinnot (Oulun yliopisto, 2003)
 • Psykologian aineopinnot (Jyväskylän yliopisto, 2016)
 • Perhe- ja paripsykoterapeutti (Oulun yliopisto, Topik, 2021)
 • Lasten ja nuorten traumapsykoterapeuttikoulutuksessa (Oulun yliopisto, Topik 2022-2026)
 • EMDR 1

Perheterapia on psykoterapiaa, jossa tutkitaan ja hoidetaan perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta ja yksittäisellä perheenjäsenellä esiintyviä häiriöitä ja niiden aiheuttamaa kärsimystä. Perheterapiassa apua saa jokainen perheenjäsen sekä koko perhe. Perheterapiassa on tarkoitus oppia ymmärtämään toisia perheenjäseniä ja heidän näkökulmiaan niin, että perhe saa omat voimavaransa käyttöön ja perheenjäsenten välinen vuorovaikutus olisi rakentavaa, toisia kunnioittavaa ja arvostavaa. Perheterapian tarkoitus on lisätä kaikkien perheenjäsenten hyvinvointia. (Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys)

Pariterapia on psykoterapian muoto, joka keskittyy psyykkisen hyvinvoinnin tukemiseen vahvistamalla parisuhteen vuorovaikutusta, tunnesuhdetta ja yksilöiden yhteistä ymmärrystä. Pariterapiaan voi hakeutua missä vaiheessa parisuhdetta tahansa. Usein vastaanotolle tullaan, kun pariskunnalla on haasteita keskinäisessä vuorovaikutuksessa. Tällaisia ovat esimerkiksi tilanteet, joissa suhteen toinen osapuoli kokee, ettei tule ymmärretyksi tai kun olemassa olevat ongelmanratkaisumallit eivät toimi. Pariterapiaan kannattaa hakeutua silloin, kun pariskunta voi keskenään huonosti, esimerkiksi läheisyys tai yhteydentunne on kadonnut. Pariterapiassa on kyse suhteen hoitamisesta, jolloin terapiasta saatetaan käyttää myös nimitystä parisuhdeterapia. (Suomen perhe- ja pariterapiayhdistys)