Pirita Kiljunen

p.  044 2380 075 (tekstiviestit) / pirita.kiljunen(a)kokokeho.fi

Olen kognitiivinen psykoterapeutti, sairaanhoitaja ja joogaohjaaja. Olen toiminut yli 20 vuotta psykiatrisen sairaanhoitajan työssä erikoissairaanhoidossa (vanhuspsykiatria, aikuispsykiatria ja yleissairaalapsykiatria) kohdaten ihmisiä monissa mielenterveyden haasteissa. Säännöllinen lisäkouluttautuminen on ollut tärkeä ammattitaitoni kehittäjä pitkän työkokemukseni lisäksi. Minulla onkin vahva ja monipuolinen osaaminen/tietotaito erilaisiin mielenterveyden häiriöihin liittyen.

Psykoterapeuttina minulle on tärkeää kohdata toinen ihminen ainutlaatuisena yksilönä, lempeästi ja läsnä olevasti kuunnellen. Toisaalta työskentelyotteeni on myös aktiivinen ja asiakkaan haasteisiin pyritään yhdessä löytämään ymmärrystä ja toimivampia selviytymiskeinoja kognitiivisen psykoterapian työtavoin. Psykoterapiaprosessin tavoitteet asetetaan yhdessä asiakkaan tarpeiden ja ongelma-alueiden mukaan huomioiden ihmisen tilanne kokonaisuudessaan. Elämänhistorian tapahtumien ja varhaisten kiintymyssuhteiden vaikutuksia nykyhetkessä tutkitaan. Syvempään korjaavaan työskentelyyn edetään prosessissa pikkuhiljaa ymmärryksen ja kivuliaiden tunteiden sietokyvyn kasvaessa.

Skeematerapian ja myötätuntosuuntaisen psykoterapian työtavat, joita käytän työssäni ovat auttaneet monia asiakkaitani. Lisäksi yhdistän työssäni myös traumaterapian viitekehyksen työtapoja kehollisuus huomioiden. Tietoisen läsnäolon taitojen kehittäminen ja vireystilan säätelyn, rauhoittumisen, rentoutumisen, vakautumisen harjoitteleminen, kehomieliyhteyden vahvistuminen on olennaista.

Olet lämpimästi tervetullut tutustumiskäynnille.
Kelan tukemat kuntoutuspsykoterapiat, lyhytterapiajaksot, yksittäiset tuki- ja kriisikäynnit.

Koulutus

 • Psykiatrinen sairaanhoitaja (Lapin AMK 1997)
 • Kognitiivisen psykoterapian perustaidot, 6op (Integrum-instituutti 2008)
 • Vakava traumatisoituminen ja sen hoito (Traumapsykoterapiapalvelu Sarastus 2010-2011)
 • Terveyshallintotieteen opinnot, 31op (Oulun Avoin Yliopisto 2013)
 • Psykoterapeutti, kognitiivinen psykoterapia, 60op ( VKT-säätiö ja Integrum-instituutti, 2011-2016)
 • Shaktajoogan opettajakoulutus (2023)
 • (Viimeisimmät) Lyhyet täydennyskoulutukset:
  • Kriisi ja trauma –koulutuskokonaisuus, 5 päivää  (Soili Poijula, Pohjoispohjanmaan kesäyliopisto 2019)
  • Skeematerapeuttinen työskentely, 2 päivää (Jyrki Tuulari, Luote Oy, 2020)
  • Skeemamoodityöskentelyn syventävä koulutus, 2 päivää ( Niina Jukkara, Luote Oy, 2021)
  • Keholliset menetelmät kognitiivisessa psykoterapiassa 2 päivää ( Marianne Alanen, Luote Oy, 2020)
  • Keholliset menetelmät kognitiivisessa psykoterapiassa, syventävät päivät x2. ( Marianne Alanen, Luote Oy, 2021)