Maritta Nikkinen

Otan vastaan uusia itsemaksavia asiakkaita lyhytpsykoterapiaan sekä työnohjausasiakkaita ja -ryhmiä.

p. 050 0892 536
maritta.nikkinen(a)kokokeho.fi

Olen psykoterapeutti ja viitekehykseni on ratkaisukeskeinen. Menetelmänä käytän reteaming:iä, jossa autetaan yksilöitä tai ryhmiä asettamaan omalle prosessilleen selkeät tavoitteet. Sen avulla kasvatetaan tavoitteen saavuttamiseksi tarvittavaa motivaatiota ja sitoutetaan asianosaiset osaksi myönteistä muutosprosessia. Työskentelytavoiltani olen aktiivinen ja osallistuva.

Taustakoulutukseltani olen sosionomi, AMK. Lisäksi olen suorittanut ammattikorkeakoulussa erikoistumisopinnot sekä Lapin yliopistossa sosiaalityön perus- ja aineopintoja. Olen pitänyt ammattitaitoani yllä koulutuksilla ja kursseilla.  Olen myös suomalainen eroseminaari -ohjaaja.

Pitkää työkokemusta on kertynyt yli kolmekymmentä vuotta. Sosiaalialalla olen toiminut aikuissosiaalityössä, vammaispalvelussa, lapsiperheiden perhetyössä, lastenvalvojana. Viime vuodet olen pitänyt omaa psykoterapian vastaanottoa. Asiakkaitani ovat olleet aikuiset, nuoret, perheet, pariskunnat. Lisäksi olen pitänyt työyhteisöille työnohjauksia reteming-menetelmällä.

Tervetuloa tutustumaan. Tällä hetkellä otan vastaan uusia itsemaksavia asiakkaita tukikäynneille (1-4x) ja lyhytpsykoterapiaan (5-20x). En tee Kelan kuntoutuspsykoterapiaa.

RETEAMING-TYÖNOHJAUS

Työnohjaus on keino tukea työntekijöitä omissa työrooleissaan, työssäjaksamisessa, työyhteisössään sekä oman työn kehittämisessä. Sillä on iso rooli työuupumuksen ennaltaehkäisyssä sekä työyhteisöjen toiminnan ja vuorovaikutuksen tukemisessa.

Reteaming on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen menetelmä, joka sopii hyvin työyhteisöjen maailmaan. Sen avulla tiimi voi löytää parempia toimintatapoja, rakentavampaa vuorovaikutusta sekä edistää työyhteisön henkistä hyvinvointia. Retaming-menetelmässä ei keskitytä siihen mistä ongelmat kumpuavat, vaan käytämme aikaa siihen, miten asioiden olisi hyvä olla ja miten siihen tavoitteeseen päästään.

Yksilötyönohjaus toteutetaan Kokokehon tiloissa Tuirassa ja ryhmätyönohjaus joko asiakkaan omissa tiloissa tai Kokokehon tiloissa.