Liisa Sonkamuotka

Olen vanhempainvapaalla, en ota vastaan uusia asiakkaita.

Olen tanssi-liiketerapeutti ja psykofyysinen fysioterapeutti. Valmistun 4/2023 lasten- ja nuorten psykodynaamiseksi psykoterapeutiksi. Erikoisosaamisenani on psykoterapeuttinen keho- ja liiketyöskentely. Ohjaan ja koulutan traumasensitiivistä joogaa sekä luennoin, pidän ryhmiä ja työpajoja kehollisuudesta työhyvinvoinnin tukena. Ohjaan ammattilaisille suunnattua Kehoyhteys-ryhmää sekä työparina työnohjaan Keho-orientoitunutta työnohajusryhmää.

Koulutus

 • Fysioterapeutti (RAMK) 2008
  • Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot 30op (TAMK) 2013,
  • Lasten psykofyysinen fysioterapia tutkiminen ja terapia, Kehollisuus lasten psykiatriassa, Sherborne peruskurssi, Lapsen ja nuoren psyykkisen kehityksen huomioiminen kivunhoidossa (5op),
  • Neurologiseen fysioterapiaan erikoistuminen 12op 2011 (Bobath, aktivoiva fysioterapia aikuisneurologisessa kuntoutuksessa, selkäydinvammojen fysioterapia)
  • Muu täydennyskoulutus: , akupunktio, faskiakäsittely, kinesioteippaus, somaattisen pilateksen perusteet ja lihaskalvolinjojen merkitys kehonhallinnan harjoittelussa, tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset
 • Tanssi-liiketerapeutti 90op (ERI) 2017
  • Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn, tanssi-liiketerapian perusopinnot 30op 2011
  • Täydennyskoulutusta tanssiterapiassa: autenttisen liikkeen muoto, Dialogisuus ja relationaalisuus psykoterapiassa
 • Psykologian opintoja 30 op (Jyväskylän avoin yliopisto) 2017-2018
 • Yinjooga-ohjaajakoulutus, 50h, 2016
 • Shaktajoogan opettajakoulutus 48h, 2020.
 • Psykodynaaminen lapsi- ja nuorisopsykoterapeuttikoulutus 2019 – 2022, 83op (Oulun yliopisto ja psykoterapiasäätiö Monasteri)