Liisa Sonkamuotka

Olen tanssi-liiketerapeutti ja psykofyysinen fysioterapeutti. Opiskelen myös lasten- ja nuorten psykodynaamiseksi psykoterapeutiksi. Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Erikoisosaamisenani on psykoterapeuttinen keho- ja liiketyöskentely. Tavoitteenani on auttaa jokaista asiakasta tavoitteessaan, on se sitten oireiden lievittäminen, itsetuntemuksen lisääminen tai kehonkuvan tutkiminen ja eheyttäminen.

Hyödynnän työssäni menetelmiä asiakkaan tarpeen ja toiveen mukaan perinteisistä fysioterapeuttisista käsittelyistä ja liikeharjoituksista aina hengitysharjoituksiin ja liikeimprovisaatioihin asti. Terapian tavoitteet sekä käytettävät menetelmät valitsen aina yhdessä asiakkaan kanssa hänen lähtökohdista ja tarpeesta käsin. Teen myös keho-orientoitunutta työnohjausta ja ohjaan traumasensitiivistä joogaa. Opiskelen töiden ohella lapsi- ja nuorisopsykoterapeutiksi ja minulta voikin kysyä mahdollisuutta aloittaa koulutuspsykoterapia pskodynaamisessa viitekehyksessä lapsen tai nuoren kanssa.

Koulutus

 • Fysioterapeutti (RAMK) 2008
  • Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot 30op (TAMK) 2013,
  • Lasten psykofyysinen fysioterapia, Kehollisuus lasten psykiatriassa, Lapsen ja nuoren psyykkisen kehityksen huomioiminen kivunhoidossa (5op),  Sherborne
  • Neurologiseen fysioterapiaan erikoistuminen 12op 2011 (Bobath, aktivoiva fysioterapia aikuisneurologisessa kuntoutuksessa, selkäydinvammojen fysioterapia)
  • Muu täydennyskoulutus: , akupunktio, faskiakäsittely, kinesioteippaus, somaattisen pilateksen perusteet ja lihaskalvolinjojen merkitys kehonhallinnan harjoittelussa, tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset
 • Tanssi-liiketerapeutti 90op (ERI) 2017
  • Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn, tanssi-liiketerapian perusopinnot 30op 2011
  • Täydennyskoulutusta tanssiterapiassa: autenttisen liikkeen muoto, Dialogisuus ja relationaalisuus psykoterapiassa
 • Psykologian opintoja 30 op (Jyväskylän avoin yliopisto) 2017-2018
 • Yinjooga-ohjaajakoulutus, 50h, 2016
 • Shaktajoogan opettajakoulutus 48h, 2020.
 • Psykodynaaminen lapsi- ja nuorisopsykoterapeuttikoulutus 2019 – 2022, 83op (Oulun yliopisto ja psykoterapiasäätiö Monasteri)