Liisa Sonkamuotka

Olen vanhempainvapaalla, en ota vastaan asiakkaita.

Olen tanssi-liiketerapeutti ja psykofyysinen fysioterapeutti. Valmistun 4/2023 lasten- ja nuorten psykodynaamiseksi psykoterapeutiksi. Työskentelen pääsääntöisesti lasten ja nuorten kanssa. Erikoisosaamisenani on psykoterapeuttinen keho- ja liiketyöskentely. Tavoitteenani on auttaa jokaista asiakasta tavoitteessaan, on se sitten oireiden lievittäminen, itsetuntemuksen lisääminen tai kehonkuvan tutkiminen ja eheyttäminen.

Hyödynnän työssäni menetelmiä asiakkaan tarpeen ja toiveen mukaan perinteisistä fysioterapeuttisista käsittelyistä ja liikeharjoituksista aina hengitysharjoituksiin ja liikeimprovisaatioihin asti. Terapian tavoitteet sekä käytettävät menetelmät valitsen aina yhdessä asiakkaan kanssa hänen lähtökohdista ja tarpeesta käsin. Ohjaan ja koulutan traumasensitiivistä joogaa sekä luennoin, pidän ryhmiä ja työpajoja kehollisuudesta työhyvinvoinnin tukena. Opiskelen töiden ohella lapsi- ja nuorisopsykoterapeutiksi ja minulta voikin kysyä mahdollisuutta aloittaa koulutuspsykoterapia pskodynaamisessa viitekehyksessä lapsen tai nuoren kanssa.

Koulutus

 • Fysioterapeutti (RAMK) 2008
  • Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot 30op (TAMK) 2013,
  • Lasten psykofyysinen fysioterapia tutkiminen ja terapia, Kehollisuus lasten psykiatriassa, Sherborne peruskurssi, Lapsen ja nuoren psyykkisen kehityksen huomioiminen kivunhoidossa (5op),
  • Neurologiseen fysioterapiaan erikoistuminen 12op 2011 (Bobath, aktivoiva fysioterapia aikuisneurologisessa kuntoutuksessa, selkäydinvammojen fysioterapia)
  • Muu täydennyskoulutus: , akupunktio, faskiakäsittely, kinesioteippaus, somaattisen pilateksen perusteet ja lihaskalvolinjojen merkitys kehonhallinnan harjoittelussa, tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset
 • Tanssi-liiketerapeutti 90op (ERI) 2017
  • Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn, tanssi-liiketerapian perusopinnot 30op 2011
  • Täydennyskoulutusta tanssiterapiassa: autenttisen liikkeen muoto, Dialogisuus ja relationaalisuus psykoterapiassa
 • Psykologian opintoja 30 op (Jyväskylän avoin yliopisto) 2017-2018
 • Yinjooga-ohjaajakoulutus, 50h, 2016
 • Shaktajoogan opettajakoulutus 48h, 2020.
 • Psykodynaaminen lapsi- ja nuorisopsykoterapeuttikoulutus 2019 – 2022, 83op (Oulun yliopisto ja psykoterapiasäätiö Monasteri)