Kokokeho Kauppurienkatu tarjoaa psykofyysistä fysioterapiaa ja tanssi-liiketerapiaa eri ikäisille ja eri elämäntilanteissa oleville ihmisille.

Voit tulla syventämään itsetuntemustasi tai saamaan apua erilaisiin kehollisiin oireisiin, joita voi ilmetä esimerkiksi pitkittyneen stressin, vaikean elämäntilanteen, kivun, univaikeuksien, ahdistuneisuuden, jännittämisen tai syömishäiriöiden yhteydessä. Kokokeho Kauppurienkatu sijaitsee Oulun ydinkeskustan reunalla, hyvien kulkuyhteyksien päässä. Kadun varressa toimipisteen edessä on kahden tunnin kiekkopaikkoja autoille.

Ryhmät: Kehoyhteys-ryhmä auttajille, Auttajien keho-rientoituneesti suuntautunut työnohjausryhmä sekä Rauhoittava jooga (traumasensitiivinen)

Yhteystiedot

Kokokeho Kauppurienkatu

Kauppurienkatu 31 A, 90100 Oulu

Liisa Sonkamuotka

p. 044 573 7685
liisa.sonkamuotka(a)kokokeho.fi

Emma Kursu

p. 040 528 2452
emma.kursu(a)kokokeho.fi

Katja Laukka

p. 050-3816621
katja.laukka(a)kokokeho.fi

Kaisa Pernu

p.050-3236417
kaisa.pernu(a)kokokeho.fi

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Liisa Sonkamuotka

Olen tanssi-liiketerapeutti ja psykofyysinen fysioterapeutti. Opiskelen myös lasten- ja nuorten psykodynaamiseksi psykoterapeutiksi. Työskentelen lasten, nuorten ja aikuisten kanssa. Erikoisosaamisenani on psykoterapeuttinen keho- ja liiketyöskentely. Tavoitteenani on auttaa jokaista asiakasta tavoitteessaan, on se sitten  oireiden lievittäminen, itsetuntemuksen lisääminen tai kehonkuvan tutkiminen ja eheyttäminen.

Hyödynnän työssäni menetelmiä asiakkaan tarpeen ja toiveen mukaan perinteisistä fysioterapeuttisista käsittelyistä ja liikeharjoituksista aina hengitysharjoituksiin ja liikeimprovisaatioihin asti. Terapian tavoitteet sekä käytettävät menetelmät valitsen aina yhdessä asiakkaan kanssa hänen lähtökohdista ja tarpeesta käsin. Teen myös keho-orientoitunutta työnohjausta ja ohjaan traumasensitiivistä joogaa. Opiskelen töiden ohella lapsi- ja nuorisopsykoterapeutiksi ja minulta voikin kysyä mahdollisuutta aloittaa koulutuspsykoterapia pskodynaamisessa viitekehyksessä lapsen tai nuoren kanssa.

Koulutus

 • Fysioterapeutti (RAMK) 2008
  • Psykofyysisen fysioterapian erikoistumisopinnot 30op (TAMK) 2013
  • Neurologiseen fysioterapiaan erikoistuminen 12op 2011 (Bobath, aktivoiva fysioterapia aikuisneurologisessa kuntoutuksessa, selkäydinvammojen fysioterapia)
  • Muu täydennyskoulutus: lasten psykofyysinen fysioterapia, Sherborne, akupunktio, faskiakäsittely, kinesioteippaus, somaattisen pilateksen perusteet ja lihaskalvolinjojen merkitys kehonhallinnan harjoittelussa, tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset
 • Tanssi-liiketerapeutti 90op (ERI) 2017
  • Psykoterapeuttisen keho- ja liiketyöskentelyn, tanssi-liiketerapian perusopinnot 30op 2011
  • Täydennyskoulutusta tanssiterapiassa: autenttisen liikkeen muoto, kehollisuus lasten psykiatriassa, Dialogisuus ja relationaalisuus psykoterapiassa
 • Psykologian opintoja 30 op (Jyväskylän avoin yliopisto) 2017-2018
 • Yinjooga-ohjaajakoulutus, 50h, 2016
 • Shaktajoogan opettajakoulutus 48h, 2020.
 • Psykodynaaminen lapsi- ja nuorisopsykoterapeuttikoulutus 2019 – 2022, 83op (Oulun yliopisto ja psykoterapiasäätiö Monasteri)
  • Psykoterapiasäätiö Monasterin lapsipsykoterapiatoimikunnan koulutuspäivät 2019

Katja Laukka

Olen psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuva fysioterapeutti. Työkokemusta fysioterapeuttina minulle on kertynyt jo 20 vuoden ajalta. Olen erikoistunut myös lantionpohjan toimintahäiriöihin ja lymfaterapiaan. Työskentelyotteessaani on keskeistä löytää keinoja kehollisten oireiden helpottamiseen yhdessä asiakkaan kanssa sekä saada ne muuntumaan selviytymiskeinoiksi arjessa. Työskentelen Kokokehon lisäksi Kelan harkinnanvaraisen laitoskuntoutuksen parissa kuntoutujien kanssa, joilla on arjen haasteena mm. pitkittynyttä kipua, unihäiriöitä ja pitkäkestoista stressiä.

Koulutus

 • Fysioterapeutti 2000 (Kemi-Tornion ammattikorkeakoulu)
  • Psykofyysisen fysioterapian täydennysopinnot 15op (TAMK) 2020 – 01/2021
  • Muu täydennyskoulutus: Psykofyysinen kivunhoito, Kokonaisvaltainen rentoutusohjaajan koulutus, Kipu ja mieli, Tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset, Lantionpohjan toimintahäiriöt, faskiakäsittely, somaattisen pilateksen perusteet ja lihaskalvolinjojen merkitys kehonhallinnan harjoittelussa, kahvakuulaohjaaja
 • Lymfaterapeutti 2013
 • Ravintovalmentaja (Trainer4you) 2014
 • Personal Trainer (FISAF) 2011
 • Shaktajoogaohjaaja 2020

Emma Kursu

Olen psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuva fysioterapeutti. Mielenterveyttä tukevan fysioterapian lisäksi hoidan psykofyysisellä lähestymistavalla myös tuki- ja liikuntaelin vaivoja, kuten selkäkipua tai pitkittynyttä kipua. Selkäkipuasiakkaiden kanssa hyödynnän kognitiivisen funktionaalisen terapian (CFT) menetelmää, jonka avulla kipua lähestytään kokonaisvaltaisesti ja selvitetään kipuun liittyviä tekijöitä tuoden asiakkaalle ymmärrystä kipukokemukseen ja kipuun liittyviin reaktioihin joiden ymmärryksen kautta voidaan löytää elämänlaatua ja kipua helpottavia tekijöitä.

Kokokehon lisäksi työskentelen työterveyshuollossa työfysioterapeuttina ja osana moniammatillista tiimiä mm depressiokouluja ohjaten ja fysioterapeutin suoravastaanottoa tehden.

Asiakastyössä tavoitteeni on kanssakulkijana auttaa asiakasta löytämään toimivia keinoja kehollisten oireiden helpottamiseen, sekä vahvistamaan omia kehollisia voimavaroja. Ohjaan Kokokehossa myös traumasensitiivistä joogaa ja Yinjooga-työpajoja.

Koulutus

 • Fysioterapeutti 2012 (OAMK)
  • Psykofyysisen fysioterapian täydennysopinnot 15 op (TAMK) 2018-2019
  • Työterveyshuollon koulutus 15 op 2017
  • TULES-fysioterapiaan erikoistuminen: Fysioterapeutin suoravastaanottokoulutus 15op, 2019., MDT, rangan mekaaninen diagnostiikka ja terapia, 30 op, 2015, yksilöllisen riskiprofiilin mukainen selkäkivun hoitomalli
  • Muu täydennyskoulutus:
  • Basic Body Awareness Therapy I (BBAT) 2 op., sovellettu rentoutus , kinesioteippaus, tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset 5op
 • PhysioPilates-ohjaaja 300h 2012-2015
 • Yinjooga-ohjaaja RYT200h, 2018
 • Psykologian perusopinnot 25 op (Jyväskylän avoin yo) 2016
 • Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25op, (Joensuun yo) 2008

Kaisa Pernu

Olen psykofyysiseen fysioterapiaan erikoistuva fysioterapeutti. Mielenterveyttä tukevan fysioterapian lisäksi teen Kokokehossa äitiysfysioterapiaa, psykofyysisellä otteella. Minulla on työkokemusta lantionpohjan fysioterapiasta, neurologisesta kuntoutuksesta sekä Vasa concept-terapiasta Intiasta, missä se on kehitetty. Fysioterapian lisäksi ohjaan Kokokeholla joogakursseja ja -työpajoja, joissa yhdistän joogaa ja fysioterapeuttista osaamistani. Työotteessani korostuu voimavarakeskeisyys.

Koulutus:

 • Fysioterapeutti 2016 (OAMK)
  • Psykofyysisen fysioterapian täydennysopinnot 15 op 2020 – 01/2021
  • Äitiysfysioterapiaan erikoistuminen: Lantionpohjan toimintahäiriöiden peruskurssi, 1op (2018), Äitiysfysioterapian peruskurssi 1op (2017), Harjoittelu raskausaikana ja synnytyksen jälkeen (2017), Suorien vatsalihasten erkauman peruskurssi (2017), raskausajan hieronta (2017)
  • Muu täydennyskoulutus: Selkäydinvammat ja toimintakyky, kinesioteippaus, Vasa Concept- terapian parissa työskentely Intian Nashikissa
 • Kokonaisvaltainen joogaohjaaja 120h (2019)