Emma Kursu

Olen psykofyysinen fysioterapeutti, työfysioterapeutti ja joogaopettaja. Mielenterveyttä tukevan fysioterapian lisäksi hoidan psykofyysisellä lähestymistavalla myös tuki- ja liikuntaelinvaivoja, kuten selkäkipua tai pitkittynyttä kipua.

Selkäkipuasiakkaiden kanssa hyödynnän kognitiivisen funktionaalisen terapian (CFT) menetelmää, jonka avulla kipua lähestytään kokonaisvaltaisesti ja selvitetään kipuun liittyviä tekijöitä tuoden asiakkaalle ymmärrystä kipukokemukseen ja kipuun liittyviin reaktioihin joiden ymmärryksen kautta voidaan löytää elämänlaatua ja kipua helpottavia tekijöitä.

Kokokehon lisäksi työskentelen työterveyshuollossa työfysioterapeuttina ja osana moniammatillista tiimiä mm depressiokouluja ohjaten ja fysioterapeutin suoravastaanottoa tehden.

Asiakastyössä tavoitteeni on kanssakulkijana auttaa asiakasta löytämään toimivia keinoja kehollisten oireiden helpottamiseen, sekä vahvistamaan omia kehollisia voimavaroja. Ohjaan Kokokehossa myös traumasensitiivistä joogaa ja Yinjooga-työpajoja.

Koulutus

 • Fysioterapeutti 2012 (OAMK)
  • Psykofyysisen fysioterapian täydennysopinnot 15 op (TAMK) 2018-2019
  • Basic Body Awareness Therapy I (BBAT) 5 op., sovellettu rentoutus 3op ,  tietoisen läsnäolon hyvinvointivaikutukset 5op, Lapsen ja nuoren psyykkisen kehityksen huomioiminen kivunhoidossa 5op, TRE-ohjaajakoulutus, Hengityshäiriöiden psykofyysinen fysioterapia 2op
  • Työterveyshuollon koulutus 15 op 2017
  • TULES-fysioterapiaan erikoistuminen: Fysioterapeutin suoravastaanottokoulutus 15op, 2019., MDT, rangan mekaaninen diagnostiikka ja terapia, 30 op, 2015, yksilöllisen riskiprofiilin mukainen selkäkivun hoitomalli, kinesioteippaus
 • PhysioPilates-ohjaaja 300h 2012-2015
 • Yinjooga-ohjaaja RYT200h, 2018
 • Psykologian perusopinnot 25 op (Jyväskylän avoin yo) 2016
 • Työ- ja organisaatiopsykologian perusopinnot, 25op, (Joensuun yo) 2008