”Tanssi-Liiketerapiassa itseä ja elämäntilannetta tarkastellaan kehon, tanssin ja liikkeen kokemusten avulla.”

Tanssi-Liiketerapiaan hakeudutaan ilman lähetettä, toteutus yksilö- tai ryhmämuotoista.

Tanssi-liiketerapia on luova ja toiminnallinen taideterapiamuoto, se on psykoterapeuttista keho- ja liiketyöskentelyä. Tanssi-liiketerapia keskittyy liikkeeseen ilmaisuna, vuorovaikutuksena ja kommunikointina sekä reittinä, jonka avulla vahvistetaan tietoisuutta itsestä. Tanssi tässä yhteydessä tarkoittaa liikettä eleistä, asennoista, olemisesta ja hengittämisestä aina kokonaisvaltaisempaan kehon liikkeeseen. Se on asiakkaan sisäisen kokemusmaailman esilletuloa liikkeen symbolisessa muodossa.

On tärkeää huomata, että tanssi-liiketerapia ei vaadi asiakkaalta mitään kehollisia, liikkeellisiä tai tanssillisia taitoja eikä siinä keskitytä tanssin opettamiseen. Jokainen osallistuu omista lähtökohdista käsin.

Tanssi-liiketerapiasta voi saada apua erilaisiin fyysisiin, psyykkisiin ja vuorovaikutuksellisissa suhteissa ilmeneviin ongelmiin. Sitä käytetään mm. masennuksen, työuupumuksen, syömishäiriöiden, ahdistuksen, sosiaalisten pelkojen, psykosomaattisten oireiden, kipujen ja muiden ongelmien hoidossa ja kuntoutuksessa, myös ennaltaehkäisevässä mielessä.

Tanssi-liiketerapian menetelminä käytetään mm:

  • kehotietoisuustyöskentelyä
  • läsnäolo-, rentoutus-, kehonhahmotus- ja mielikuvaharjoituksia
  • strukturoitua liiketyöskentelyä
  • luovaa liikettä
  • leikkiä
  • musiikkia
  • kuvatyöskentelyä
  • kokemuksia jaetaan sanallisesti terapeutin ja/tai ryhmän kanssa

Terapia voi olla yksilö- tai ryhmämuotoista. Sitä voidaan toteuttaa lyhytterapiana 10–12 kerran jaksona tai pitkäkestoisena terapiana 1–2 kertaa viikossa 1–3 vuotta.

Varaa aika

Tanssi-liiketerapiaryhmä alkaa 27.3.2024:

Tästä minä alan