”Seksuaaliterapia ja -neuvonta ovat keskusteluapua, jossa yhdessä mietitään
apukeinoja seksuaalisuuden haasteisiin”

Seksuaalineuvonta

Seksuaalineuvonta on neuvontaa ja ohjausta erilaisissa seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.
Seksuaalineuvonta voi tulla 
ajankohtaiseksi omaa seksuaalisuutta tai seksuaali-identiteettiä pohtiessa,
elämän muutostilanteissa tai kasvukriiseissä. Myös 
seksuaalinen häirintä tai seksuaaliväkivalta voivat
haastaa oman 
seksuaalisuuden niin, että siihen kaipaa keskusteluapua ulkopuolisen kanssa.

Seksuaalineuvonta on aina ikä- ja kehitystasoista, jolloin se sopii kaikenikäisille tueksi ja avuksi oman
itsen ja seksuaalisuuden 
pohdintaan. Nuorten kohdalla puhutaan tavallisesti seksuaalikasvatuksesta
tai kehotunne-kasvatuksesta. Seksuaalineuvonta 
kestää tavallisesti 1-3 kertaa. Jos seksuaalisuuden
alueella on 
enemmän pulmia eikä seksuaalineuvonta ole riittävää, silloin hyvä vaihtoehto on
seksuaaliterapia.

Seksuaaliterapia

Seksuaaliterapia on lyhytterapiaa, joka voi kestää 1-20 tapaamiskertaa. Tapaamisissa paneudutaan
perusteellisemmin seksuaaliongelmiin ja mietitään niistä selviytymistä. Seksuaaliterapia ei sisällä
koskettamista tai läheisyyttä, vaan on keskusteluapua, 
jossa yhdessä mietitään apukeinoja
seksuaalisuuden haasteisiin.


Useimmat kohtaavat seksuaalisuuteen liittyviä pulmia jossain elämänvaiheessa. Joskus niistä selviää
omin voimin ja tietoon 
perehtymällä, joskus omien tunteiden ja ajatusten selvittämiseen kaipaa
ulkopuolista. Jos ongelmat ovat jatkuneet pitkään, on hyvä 
miettiä ulkopuolista apua.
Seksuaaliterapiaan hakeutumisen syitä 
voivat olla esim muutokset tai haasteet parisuhteessa,
haluttomuus tai 
halujen eriparisuus, synnytyksen tuomat muutokset, vaihdevuodet, seksuaali-
identiteettiin tai suuntautumiseen liittyvät ajatukset tai 
omaan kehoon liittyvät ajatukset.
Seksuaaliterapia soveltuu myös 
seksuaaliväkivallasta selviytymiseen ja toipumiseen.
Seksuaaliongelmat 
ovat kipeitä ja intiimejä, ja jokainen kohdataan sensitiivisesti ja kunnioittaen.

Otan vastaan Oulun keskustan tuntumassa. Tervetuloa.

Mervi Koskela
mervi.koskela@nullkokokeho.fi

VARAA AIKA