Sisäinen ergonomia

Psykofyysisen fysioterapian ryhmä tai yksilötyöskentely palautumiseen, stressin säätelyyn ja uupumisen ennaltaehkäisyyn. Tilaa ryhmä työyhteisöllesi tai ilmoittaudu seuraavaan alkavaan ryhmään. Yksilötyöskentely myös mahdollinen kehollisena työnohjauksena sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille.

Sisältö perustuu Basic Body Awareness terapiaan (BBAT), joka on psykofyysisen fysioterapian tutkituin, vahvaan näyttöön perustuva menetelmä. Perusperiaatteena on pyrkimys saada terveyttä edistävät voimavarat käyttöön. Metodi on kokonaisvaltainen, joka ottaa huomioon ihmisyyden neljä ulottuvuutta: fyysisen, fysiologisen, psykologisen, sosiaalisen ja kulttuurisen sekä eksistentiaalisen tason. Nämä ulottuvuudet integroituvat liikkeessä kokonaisuudeksi. Yhdessä näistä voidaan puhua sisäisestä ergonomiasta.

BBAT sisältää perusliikkeisiin perustuvia liike- ja kehotietoisuusharjoituksia eri alkuasennoissa; makuulla, istuen ja seisten. Työskentely voi sisältää pariharjoituksia ja kosketusta. Harjoitteiden herättämistä havainnoista, tunteista ja ajatuksista keskustellaan kehokokemusten jäsentämiseksi. Tavoitteena on oppia tunnistamaan kehotuntemusten ja reaktioiden, tunteiden ja ajatusten välistä yhteyttä sekä vahvistaa kehollisia voimavaroja.

Sisäinen ergonomia on mm.:

 • asettumista omaan kehoon
 • kehotuntemusten tunnistamista
 • oman kehon rakenteissa lepäämistä
 • aisteihin palaamista
 • hengitysvirtaa
 • perusliikkumista
 • elämää ylläpitävää liikettä
 • ihmettelyä oman kehon äärellä
 • läsnäoloa
 • omien rajojen hahmottamista
 • oman hyvinvoinnin puolella olemista

SEURAAVA RYHMÄ ON SUUNNITTEILLA SYKSYLLE 2022!

 • AIKA:   8x, klo 18.15-19.30
 • PAIKKA: Kauppurienkatu 31 A, 90100 Oulu
 • HINTA: 200 €
 • OHJAAJA: Tuuli Jussila
 • ILMOITTAUTUMINEN: tuuli.jussila(a)kokokeho.fi

Lisätiedot ja ilmoittautumiset:

Tuuli Jussila
tuuli.jussila@nullkokokeho.fi