Kehoyhteys-ryhmä auttajille etäyhteydellä

Kehoyhteys-ryhmä on tarkoitettu vuorovaikutustyötä työtä tekeville auttajille, kuten psykoterapeutit, psykofyysiset fysioterapeutit, toimintaterapeutit, tanssiterapeutit, sosiaalityöntekijät, psykiatrian ammattilaiset. Se on viikottainen ryhmä oman jaksamisen ja palautumisen tueksi sekä kehoyhteyden elävänä pitämiseksi. Menetelminä käytetään muun muassa psykofyysisen fysioterapian harjoituksia, tanssi-liiketerapeuttisia harjoituksia sekä joogan asentoharjoituksen muotoon asettuvia kehotietoisuus- ja kehonhuoltoharjoituksia. Tapaamiset ovat 45min kerrallaan, yhteensä 14x/kausi. Viimeistä kertaa lukuun ottamatta, ryhmäkerroilla ei ole sanallista jakamista, vaan reflektio tapahtuu harjoituspäiväkirjaa pitämällä. Kauden viimeinen ryhmäkerta käytetään keskusteluun, johon osallistuminen on vapaaehtoista. Viimeinen ilmoittautumispäivä 22.8.2021.

Ryhmän ohjaajana toimii Liisa Sonkamuotka, joka on psykofyysinen fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti ja jooganohjaaja. Lisäksi hän opiskelee psykodynaamista lapsi-ja nuorisopsykoterapiaa.

Ryhmä toteutetaan kokonaisuudessaan etäyhteydellä, yhteensä 14x. Ryhmä toteutuu, jos osallistujia 5.

AIKA: 30.8.2021 alkaen maanantaisin. 11.30-12.15 Ryhmä täysi, 10.30-11.15 ryhmään vielä muutama paikka vapaana.
PAIKKA: Etäyhteydellä (Google Meet)
HINTA: 250€ (+alv 10%)

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Liisa Sonkamuotka 044-5737685 / liisa.sonkamuotka(a)kokokeho.fi