Kehoyhteys-ryhmä auttajille etäyhteydellä

Kehoyhteys-ryhmä on viikottainen ryhmä oman jaksamisen ja palautumisen tueksi sekä kehoyhteyden elävänä pitämiseksi.  Se on tarkoitettu vuorovaikutustyötä työtä tekeville auttajille, kuten psykoterapeutit, psykofyysiset fysioterapeutit, toimintaterapeutit, tanssiterapeutit, sosiaalityöntekijät, psykiatrian ammattilaiset.

Menetelminä käytetään muun muassa psykofyysisen fysioterapian harjoituksia, tanssi-liiketerapeuttisia harjoituksia sekä joogan asentoharjoituksen muotoon asettuvia kehotietoisuus- ja kehonhuoltoharjoituksia. Tapaamiset ovat 45min kerrallaan. Ryhmäkerroilla ei ole sanallista jakamista, vaan reflektio tapahtuu harjoituspäiväkirjaa pitämällä. Kauden puolessa välissä sekä viimeisellä kerralla käytämme ajan keskusteluun, johon osallistuminen on vapaaehtoista.

Huomaathan, että ryhmä ei ole työnohjauksellinen tai koulutuksellinen, eli emme keskity asiakastilanteisiin tai teoriaan. Keskiössä on kokemuksellisuus ja oman kehotietoisuuden vahvistaminen.

Ryhmän ohjaajana toimii Liisa Sonkamuotka, joka on psykofyysinen fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti ja jooganohjaaja. Lisäksi hän opiskelee psykodynaamista lapsi-ja nuorisopsykoterapiaa.

Ryhmä toteutetaan kokonaisuudessaan etäyhteydellä viikottain, yhteensä 15x. Pääsiäisen aikaan on 1-2 viikon tauko. Ryhmä toteutuu, jos osallistujia 5.

AIKA:        17.1.2022 alkaen maanantaisin.
Ryhmä 1: klo 10.30-11.15,    Ryhmä 2: 11.30-12.15
PAIKKA:    Etäyhteydellä (Google Meet)
HINTA:     265€ (+alv 10%)

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Liisa Sonkamuotka 044-5737685 / liisa.sonkamuotka(a)kokokeho.fi