AUTTAJIEN
KEHO-ORIENTOITUNEESTI SUUNTAUTUNUT TYÖNOHJAUSRYHMÄ

Kokokeho järjestää yhteistyössä traumapsykoterapeutti (ET) Sirpa Kukkosen kanssa traumatisoituneiden asiakkaiden kanssa työskenteleville auttajille kuuden kerran kokemuksellisen työnohjausryhmän. Tapaamiset 2-4 viikon välein. Ryhmään mahtuu 8 henkilöä. Ryhmässä ei käsitellä asiakas-caseja, vaan keskitytään omakohtaiseen harjoitteluun, kokemiseen ja sanoittaamiseen. Seuraava ryhmä on suunnitteilla alkavaksi tammikuussa 2021.


”Et voi viedä potilasta pidemmälle kuin missä itse olet omassa kehotietoisuudessasi.”
( Jacques Dropsy ) 

Auttajalle, joka työskentelee traumaattisia tapahtumia kokeneen asiakkaan kanssa, oman kehotietoisuuden kehittäminen auttaa tiedostamaan ja ymmärtämään sekä omia että asiakkaiden ruumiillisia reaktioita.

  • Ryhmän tavoitteena on lisätä auttajien mahdollisuuksia huomioida oman kehonsa reaktioita
  • Ryhmässä läpikäytävät harjoitteet ovat myös osin sovellettavissa erityisesti asiakastyön vakauttamisvaiheen työskentelyyn (kestävän yhteyden luominen omaan kehoon, läsnäolon mahdollistuminen nykyhetkessä, rajaaminen) 
  • Ryhmä antaa mahdollisuuden auttajille oppia keinoja virittäytyä asiakastilanteisiin ja ”puhdistautua” niistä
  • Ryhmä lisää auttajan valmiuksia kuulla oman kehonsa reaktioita ja auttaa ennaltaehkäisemään myötätuntouupumukseen liittyvää reagointia auttajan omassa olossa

Ryhmän ohjaajina toimivat: 

  • Sirpa Kukkonen: traumapsykoterapeutti (ET), psykofyysinen fysioterapeutti, Basic Body Awareness terapeutti 
  • Liisa Sonkamuotka: psykofyysinen fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti.

AIKA: Kysyä työnohjauskokonaisuutta omalle työyhteisöllesi.
PAIKKA: Kauppurienkatu 31 A, 90100 Oulu
HINTA: 100€ (+ alv 24%)  / 2h ryhmätapaaminen.  Kuuden kerran yhteishinta on 600€ (+alv 24%) / hlö

Lisätiedot:

Sirpa Kukkonen  040-5110 669 / kukkonen.sirpa(a)elisanet.fi

Ryhmäläisten kokemuksia:

”Kehollinen työskentely on auttanut hahmottamaan paremmin oman henkisen jaksamisen rajoja. Auttanut ymmärtämään kuinka syvien asioiden kanssa itse oikein työskentelee, ja kuinka syvälle ne itseen välillä menee. ”

”Yhden hyvin nuoren asiakkaan kanssa sinulta saamani opetuksen avulla terapia on nyt onnistunut paremmin. – – –  Tehdessämme harjoituksia monella tapaamisella peräkkäin, hän yhtäkkiä osasi yhdistää 1,5 vuoden terapian aikana käytyjä asioita toisiinsa ja hänen helpotuksensa oli todella ihanaa nähdä.”