”Psykofyysisessä hengitysterapiassa mieltä ja kehoa ruokitaan ja rauhoitetaan hengitysharjoituksien, mielikuvien, liikkeen, musiikin, hiljaisuuden, leikin, kuvien, runojen ja tarinoiden avulla.”

Psykofyysinen hengitysterapia

Toteutus yksilö- tai ryhmäterapiana, psykofyysiseen fysioterapiaan ja tanssi-liiketerapiaan integroituneena. Psykofyysiseen hengitysterapiaan voit tulla ilman lähetettä tai lääkärin SV3-lähetteellä (lähete fysioterapiaan).

Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena

Hengittäminen on elämän perusta. Sen häiriintyminen (epätasapainoinen hengitys) voi johtua sekä ruumiillisesta sairaudesta että tunne-elämän vaikeuksista. Joskus mielensisäinen uhka voi kanavoitua ruumiilliseksi oireeksi hengityksen välityksellä.

Epätasapainoisesta  hengityksestä aiheutuvia oireita voivat olla esim:

 • hengenahdistuksen, hapenpuutteen tai tukehtumisen tunne, tiheä ja pinnallinen hengitys
 • huimaus, näön hämärtyminen
 • pistely, tunnottomuus tai kylmäntunne sormissa, käsivarsissa, suun ympärillä ja alaraajoissa
 • lihaskouristukset sormissa, alaraajoissa, puhelihaksissa
 • rintakivut, tihentynyt sydämen lyönti, rytmihäiriöt
 • ylävatsakivut, palan tunne kurkussa, nielemisvaikeudet
 • yleinen jännitys, tuskaisuus, rauhattomuus, paniikin tunne, epätodellisuuden tunne, väsymys ja unihäiriöt

Hengitysterapiasta voit saada apua mm.:

 • pitkittyneeseen stressiin
 • väsymykseen
 • uupumukseen
 • paniikki- ja ahdistusoireisiin
 • kipuihin
 • vaikeisiin vuorovaikutustilanteisiin
 • jännittämiseen

Hengitysterapian tavoitteena on kyky:

 • itsereflektioon
 • tunteiden säätelyyn
 • rajojen tunnistamiseen ja asettamiseen
 • itsensä rauhoitteluun
 • itsemyötätuntoon

Hengitysterapia tarjoaa keinoja myös ammattihenkilöille omaan jaksamiseen, työuupumuksen välttämiseen ja oman hengitystilan löytämiseen.