” Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen. ”

Psykofyysiseen fysioterapiaan voit tulla ilman lähetettä tai lääkärin SV3 -lähetteen kanssa (lähete fysioterapiaan) sekä maksusitoumuksilla (esim. kunnat ja vakuutusyhtiöt). Olemme myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja ja löydät meidät nimellä Embodiment Oy. Psykofyysinen fysioterapia sopii niin lapsille, nuorille, aikuisille kuin ikääntyneillekin. Vastaanottomme on Oulussa.

Psykofyysisestä fysioterapiasta voit saada apua esimerkiksi:
•stressin aiheuttamaan ylikuormitustilaan
•vireystilan säätelyvaikeuksiin
•erilaisiin jännitystiloihin
•kehonkuvaan liittyviin vaikeuksiin
•unihäiriöihin
•post-traumaattisiin stressireaktioihin
•kivunhallintaan
•epätasapainoiseen hengitykseen (ahdistus, paniikkioireet)

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa työskentelyn lähtökohtana on kehon ja mielen muodostama erottamaton kokonaisuus. Psykofyysisessä fysioterapiassa huomioidaan hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi liiketyöskentelyä, hengitys-, kehotietoisuus-, vuorovaikutus- ja rentoutusharjoitteita sekä pehmytkudoskäsittelyjä tai akupunktiota. Kehollisen työskentelyn tukena voidaan käyttää keskustelua tuomaan kehokokemusta tietoiselle tasolle. Kehotietoisuuden lisääntyessä asiakas tulee tietoisemmaksi omista reagointi-, toiminta- ja olemisentavoistaan, mikä avaa mahdollisuuden itselle tarkoituksenmukaisemman toiminnan valintaan. Tavoitteena näin ollen on usein säätelykeinojen löytyminen vireystilaan, jaksamiseen, tunnereaktioihin, kipuun, stressireaktioon tai jännitykseen.

Psykofyysiseen fysioterapiaan ohjaudutaan usein toimintakykyä hankaloittavien oireiden vuoksi, kuten pitkittyneen stressitilan, syömishäiriön, jännittyneisyyden tai kroonisen kivun vuoksi.

Kokokehon jokainen fysioterapeutti toteuttaa työssänsä psykofyysistä lähestymistapaa. Meillä mielenterveyttä tukevan fysioterapian lisäksi psykofyysinen lähestymistapa on läsnä myös esimerkiksi  tuki- ja liikuntaelin vaivojen vuoksi varatuilla käynneillä, äitiysfysioterapiakäynneillä, neurologisessa ja lantionpohjan fysioterapiassa.

Varaa aika

Vuoden 2023 alusta Kela-korvaus poistuu fysioterapialähetteen saaneilta, itsemaksavilta asiakkailta. Haluamme tulla tässä asiakkaitamme vastaan ja teemme viime syksyn 3×60 min. terapiapaketti kampanjasta JATKUVAN:

Terapiapaketti ahdistuksen/stressin/kivun säätelyyn 3 x 60 min. 230€. MYÖS ETÄNÄ! Koskee lyhytterapiaa ja psykofyysistä fysioterapiaa. Ajanvaraus suoraan terapeuteiltamme tai voit laittaa sähköpostia: info(a)kokokeho.fi.

Meille käy maksuvälineeksi Epassi hyvinvointietu fysioterapiaan.

Verkkokurssi vuorovaikutustyötä tekeville auttajille:

Kehoyhteys verkkokurssi

Ryhmä ihmisille, joilla on post-traumaattista oirehdintaa:

Traumasensitiivinen jooga

Miten psykofyysinen fysioterapia eroaa tavallisesta fysioterapiasta?

Liikkeen ulkoisen muodon ja oikean suoritustavan sijasta psykofyysisessä fysioterapiassa ohjataan liikkumis- ja kehokokemuksen äärelle. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan. Stressaavissa elämäntilanteissa keho usein viestittää monin eri keinoin (esim. jännittyneisyys, kivut, ahdistus, sydämen tykytykset, tärinä, paine, hengityksen ahtaus) ”hälytystilaa”, johon voi olla vaikea vastata ja reagoida omaa toimintakykyä tukevasti. Olemme kiinnostuneita näistä kehon viesteistä ja siitä, miten jokainen yksilö voi omassa yksilöllisessä elämäntilanteessa löytää kehon toimintaa tukevia toimintamalleja.  Kokokehon jokainen fysioterapeutti toteuttaa työssänsä psykofyysistä lähestymistapaa. Meillä mielenterveyttä tukevan fysioterapian lisäksi psykofyysinen lähestymistapa on läsnä myös esimerkiksi  tuki- ja liikuntaelin vaivojen vuoksi varatuilla käynneillä, äitiysfysioterapiakäynneillä, neurologisessa ja lantionpohjan fysioterapiassa. Osalla fysioterapeuteistamme on myös lisäkoulutusta psykoterapeuttiseen keho- ja liiketyöskentelyyn.

Miten psykofyysinen fysioterapia eroaa kognitiivisista lyhytterapioista?

Psykofyysisessä fysioterapiassa työskennellään keholähtöisesti, kun taas kognitiiviset lyhytterapiat perustuvat kognitiivseen työskentelyyn. Kognitiivinen työskentely vaikuttaa usein myös kehoon, samoin kuin kehollinen työskentely vaikuttaa mieleen. Lähestymistapojen erona on ennen kaikkea se, työskennelläänko kognitio edellä vai keho edellä. Psykofyysisessä fysioterapiassa työskennellään keho edellä eli keho- sekä liiketyöskentely on psykofyysisessä fysioterapiassa keskiössä.

Miten psykofyysinen fysioterapia eroaa psykoterapiasta?

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala eikä se näin ollen ole psykoterapiaa. Erikoistuminen psykofyysiseen fysioterapiaan tapahtuu keho-orientoituneilla koulutuksilla, jossa ihmisen psyyke ja mielen prosessit osana kehollisuutta on huomioitu ja liitetty fysioterapian kontekstiin. Kognitiiviseen työskentelyyn tai psykoterapeuttiseen työskentelyyn liittyvät koulutukset eivät tuo erikoistumista psykofyysiseen fysioterapiaan.

Psykofyysinen fysioterapia voi olla hyvä lisä oman psykoterapiaprosessin rinnalla, jolloin kehon tarina ja kokemus voi nousta tietoisuuteen ja päästä käsittelyyn myös omassa psykoterapiassa. Psykofyysinen fysioterapia voi sopia myös tilanteessa, jossa psykoterapiaprosessi ei ole vielä ajankohtainen.