” Psykoterapia on tavoitteellinen prosessi, jonka tarkoitus on tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä itsetuntemusta.

Toteutamme psykoterapiaa:

  • yksilöpsykoterapiana (lapset, nuoret, aikuiset)
  • paripsykoterapiana
  • perhepsykoterapiana

Psykoterapia on laillistetun psykoterapeutin (Valvira) ja asiakkaan välinen luottamuksellinen hoitosuhde, jossa käsitellään aiheita, jonka vuoksi yksilö, pariskunta tai perhe ovat hakeutunut psykoterapiaan. Useilla Kokokehon psykoterapeuteilla on ymmärrystä traumateoreettisesta viitekehyksestä sekä keho-orientoituneesta psykoterapiasta.

Psykoterapeuttimme löydät ”tietoa meistä” -osiosta. Voit olla yhteydessä suoraan psykoterapeuttiin tai info(a)kokokeho.fi kysyäksesi mahdollisuutta aloittaa psykoterapia. Vielä opinnoissa oleville psykoterapeutti-koulutettaville voit päästä hoitoon itsemaksavana edullisempaan hintaan. Mikäli itsemaksavana etsit lyhyttä terapiajaksoa tai muutamaa tapaamiskertaa, voit harkita psykoterapian sijasta myös lyhytterapiaa, joka on kokeneen terveydenhuollon ammattilaisen antamaa terapeuttista keskusteluhoitoa: Mervi Koskela.

YKSILÖPSYKOTERAPIA

Psykoterapia on tavoitteellinen prosessi, jonka tarkoitus on tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä itsetuntemusta. Sen tavoitteena on auttaa asiakasta kuntoutumaan toimintakykyä ja hyvinvointia häiritsevistä psyykkisistä vaikeuksista ja oireista (esim. ahdistus, masennus, traumaperäiset oireet) sekä parantaa elämänlaatua. Usein tavoitteena on myös lisätä ihmisen omia valmiuksia lähestyä ja ratkaista ongelmiaan itse, selviytyä kivuliaista tunnekokemuksista sekä löytää toimivampia keinoja ihmissuhteisiin.

Lapsilla ja varhaisnuorilla asioiden käsittely ja psykoterapia toteutuvat leikin, pelaamisen ja liikkumisen muodossa ja keskustelut siinä rinnalla. Kokokehossa myös kehollinen aspekti otetaan psykoterapiassa huomioon ja psykoterapiaprosessi voidaan toteuttaa niin sovittaessa myös keho-orientoituneesti tai tanssi-liiketerapian keinoin. 

PERHE- JA PARITERAPIA

Perheterapia on psykoterapiaa, jossa pyritään ymmärtämään ja hoitamaan perheenjäsenten välistä vuorovaikutusta, kuin myös yhden perheenjäsenen vaikeuksia ja sen mukana tuomaa haastetta koko perheelle. Apua saa siis jokainen yksilö sekä koko perhe. Tavoitteena on oppia kuulemaan ja ymmärtämään jokaisen perheenjäsenen näkökulmia niin, että perheen vuorovaikutus rakentuisi toimivaksi sekä toisia kunnioittavaksi. Perheterapian tarkoitus on lisätä jokaisen perheenjäsenen hyvinvointia.

Pariterapia on psykoterapian muoto, joka keskittyy parisuhteen vuorovaikutuksen, tunneyhteyden ja myös parisuhteen osapuolten välisen ymmärryksen vahvistamiseen.

Perhe- ja pariterapiaan voit hakeutua itsemaksavana tai Kelan kuntoutuspsykoterapiana.

MITEN HAKEUTUA PSYKOTERAPIAAN?

Psykoterapiaan ja paripsykoterapiaan voit hakeutua itsemaksavana, ilman lähetettä tai maksusitoumusta.

Psykoterapiaan voi hakeutua ja päästä myös terveydenhuollon tai sosiaalihuollon mielenterveyspalveluiden kautta, opiskelijaterveydenhuollon, yksityisen psykiatrin arvion tai työterveyden kautta. Myös suoraan itse maksavana asiakkaana voit tulla psykoterapiaan ilman lääkärin lähetettä tai suositusta. Kelan kuntoutuspsykoterapiaa voi saada 16 – 67-vuotias, joka tarvitsee tukea työ- tai opiskelukyvyn ylläpitämiseksi tai parantamiseksi. Sitä hakiessa tarvitaan 3kk kestänyt hoitosuhde mielenterveydenhäiriön toteamisen jälkeen sekä psykiatrin B-lääkärinlausunto, johon sisältyy kuntoutussuunnitelma ja arvio psykoterapian tarpeellisuudesta. Myös perhe- ja pariterapia voi olla kuntoutuspsykoterapiaa. Jos kuntoutuspsykoterapia myönnetään, korvaa Kela osan hoidosta. Joskus vakuutusyhtiö voi korvata psykoterapian.

Alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psykoterapiaan voi hakeutua itsemaksavana ilman lääkärin arviota. Yleensä hakuprosessi alkaa kuitenkin koulun terveydenhuollon kautta (psykologi ja psykiatri) tai sitten yksityisen psykiatrin arvion kautta.  Psykoterapiaa voi saada hyvinvointialueen maksusitoumuksella arviojakson jälkeen tai joissain tapauksissa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, johon tarvitaan myös julkisen puolen psykiatrin arvio ja lausunto psykoterapian tarpeesta.