” Kokokehon psykoterapeuteilla on ymmärrystä traumateoreettisesta viitekehyksestä sekä keho-orientoituneesta psykoterapiasta”

Psykoterapia on laillistetun psykoterapeutin (Valvira) ja asiakkaan välinen luottamuksellinen ja kahdenkeskinen hoitosuhde, jossa käsitellään aiheita, jonka vuoksi ihminen on hakeutunut psykoterapiaan. Lapsilla ja varhaisnuorilla asioiden käsittely ja psykoterapia toteutuvat leikin ja pelaamisen muodossa. Kokokehossa myös kehollinen aspekti otetaan psykoterapiassa huomioon ja psykoterapiaprosessi voidaan toteuttaa niin sovittaessa myös keho-orientoituneesti tai tanssi-liiketerapian keinoin. 

Psykoterapia on tavoitteellinen prosessi, jonka tarkoitus on tukea psyykkistä kasvua ja kehitystä sekä lisätä itsetuntemusta. Sen tavoitteena on auttaa asiakasta kuntoutumaan toimintakykyä ja hyvinvointia häiritsevistä psyykkisistä vaikeuksista ja oireista (esim. ahdistus, masennus, traumaperäiset oireet) sekä parantaa elämänlaatua. Usein tavoitteena on myös lisätä ihmisen omia valmiuksia lähestyä ja ratkaista ongelmiaan itse, selviytyä kivuliaista tunnekokemuksista sekä löytää toimivampia keinoja ihmissuhteisiin.

Psykoterapia voidaan toteuttaa pitkänä terapiana, esimerkiksi Kelan kuntoutuspsykoterapian muodossa tai hyvinvointialueen myöntämänä tai sitten lyhytterapiana (10-20x). Myös muutaman tapaamisen tukikäynnit tai harvakseltaan tapahtuvat tukikäynnit ovat mahdollisia. 

Viitekehykset, joista käsin psykoterapiaa toteutetaan Kokokehossa

Huomaathan, että kaikilla Kokokehon psykoterapeuteilla on ymmärrystä traumateoreettisesta viitekehyksestä sekä keho-orientoituneesta psykoterapiasta.

Mikäli itsemaksavana etsit lyhyttä terapiajaksoa tai muutamaa tapaamiskertaa, voit harkita psykoterapian sijasta myös lyhytterapiaa, joka on kokeneen terveydenhuollon ammattilaisen antamaa terapeuttista keskusteluhoitoa: Mervi Koskela

MITEN HAKEUTUA PSYKOTERAPIAAN?

Psykoterapiaan voi hakeutua ja päästä terveydenhuollon tai sosiaalihuollon mielenterveyspalveluiden kautta, opiskelijaterveydenhuollon, yksityisen psykiatrin arvion tai työterveyden kautta. Myös suoraan itse maksavana asiakkaana voi etsiä psykoterapeutin ilman lääkärin lähetettä tai suositusta. Kelan kuntoutuspsykoterapiaan (yli 16-vuoriaille) hakiessa tarvitaan 3kk kestänyt hoitosuhde mielenterveydenhäiriön toteamisen jälkeen sekä psykiatrin arvio ja lausunto psykoterapian tarpeesta. Jos kuntoutuspsykoterapia myönnetään, korvaa Kela osan hoidosta. Joskus vakuutus korvaa psykoterapian.

Alle 16-vuotiaiden lasten ja nuorten psykoterapiaan voi hakeutua itsemaksavana ilman lääkärin arviota. Yleensä hakuprosessi alkaa kuitenkin koulun terveydenhuollon kautta (psykologi ja psykiatri) tai sitten yksityisen psykiatrin arvion kautta.  Psykoterapiaa voi saada hyvinvointialueen maksusitoumuksella arviojakson jälkeen tai joissain tapauksissa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena, johon tarvitaan myös julkisen puolen psykiatrin arvio ja lausunto psykoterapian tarpeesta.