Koulutus

Kokokeho tarjoaa 1–2 päivän koulutuksia. Koulutukset ovat kokemuksellista oppimista eli kehotyöskentelyä käytännössä. Sidomme kokemuksellisuuden taustateorioihin, jotta osallistujat ymmärtävät keho-mieliyhteyden myös teoriassa. Koulutukset kehittävät itsetuntemusta sekä antavat ideoita ja uutta näkökulmaa omaan työhön.

Kokemus liikkeessä, kosketuksissa kehoon

Psykofyysiset menetelmät ja aihe räätälöidään tilaajan tarpeisiin.

Psykofyysiset menetelmät eheän kehonkuvan tukena

Luento kehonkuvasta, sen muodostumisesta ja siihen vaikuttavista tekijöistä sekä psykofyysisistä menetelmistä eheän kehonkuvan tukena.

Traumasensitiivinen jooga

Psyykkinen trauma, sen ruumiilliset ilmentymät, stressi sekä turvallisuuden elementtien lisääminen joogatunneille tai asiakastyöhön.

Palautuminen ja kehollinen itsesäätely vuorovaikutustyössä

Luento, jonka voi laajentaa koulutuspäiväksi tai sisältämään 1-3 kehotietoisuus työpajaa

Traumasensitiivinen kohtaaminen

Luento, jonka voi laajentaa sisältämään 1-3 kehotietoisuus työpajaa.

 

Presentaatio

Haluaisitko sinä tai työyhteisösi tietää enemmän psykofyysisistä menetelmistä? Mitä on tanssi-liiketerapia tai psykofyysinen fysioterapia? Mitä kehollisuus/kehon huomioiminen terapiassa tarkoittaa?

Ota yhteyttä, me tulemme mielellämme kertomaan ja keskustelemaan aiheista lisää.

 

Työpaja

Kokokehon työpajoissa on mahdollisuus tutustua psykofyysisiin menetelmiin. Työpajat syventävät itsetuntemustasi. Työpajan kesto vaihtelee 1,5–3 h välillä.