”Erityisosaamisenamme on ymmärrys kehon ja mielen yhteydestä, ruumiista ja liikkeestä osana ihmisen elämänhistoriaa ja kokonaisuutta.”

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen. Psykofyysisellä lähestymistavalla toteutamme mielenterveyttä tukevan fysioterapian lisäksi tules-, kipu-, äitiys- ja neurologista fysioterapiaa.

Psykofyysinen fysioterapia

Tanssi-liiketerapia

Tanssi- ja liiketerapia keskittyy liikkeeseen ilmaisuna, vuorovaikutuksena ja kommunikointina. Kehon ja liikkeen avulla vahvistetaan tietoisuutta itsestä.

Tanssi-liiketerapia

Traumasensitiivinen jooga

Traumasensitiivinen jooga sopii erityisesti niille ihmisille, joilla on traumaattinen tausta ja kärsivät post-traumaattisesta stressistä.

Traumasensitiivinen jooga

Äitiyspalvelut

Äitiyspalveluiden keskiössä ovat kehoyhteyden rakentaminen, kehossa koetun turvallisuuden ja luottamuksen vahvistaminen sekä toipumisen edistäminen kokonaisvaltaisesti.

Äitiyspalvelut

Työhyvinvointi

Kehotietoisuus osana työhyvinvointia edistää työssäjaksamista, auttaa tunnistamaan kuormittumista ennaltaehkäisevästi sekä lisää palautumista kehollisten säätelykeinojen oppimisen kautta.

Työhyvinvointi

Alkavat ryhmät ja työpajat

Alkavat ja suunnitteilla olevat ryhmät ja työpajat.

Ryhmät ja työpajat

Joogapalvelut

Joogaryhmät, työpajat sekä joogaviinkonloput.

Jooga

Koulutus, luennot ja presentaatiot

Koulutukset ovat kokemuksellista oppimista eli kehotyöskentelyä käytännössä. Koulutukset kehittävät itsetuntemusta sekä antavat ideoita ja uutta näkökulmaa omaan työhön.

Koulutus