KEHOYHTEYS-VERKKOKURSSI
Terapeuttien ja vaativaa vuorovaikutustyötä tekevien auttajien tukena

Kurssi on tarkoitettu vuorovaikutustyötä tekeville auttajille, kuten psykoterapeutit, psykofyysiset fysioterapeutit, psykologit, toimintaterapeutit, tanssiterapeutit, ravitsemusterapeutit, lääkärit, sosiaalityöntekijät, psykiatrian ammattilaiset.

Ilmoittaudu mukaan 

Verkkokurssin kokemuksellisilla harjoituksilla rakennat ja syvennät kehoyhteyttä. Voit hyödyntää kurssin antia oman jaksamisesi sekä asiakassuhteidesi hyödyksi. Kurssi alkaa syyskuussa ja sen kesto on 15 viikkoa. Kurssin sisältö on kehitetty ohjaajien oman syvällisen kehotietoisuustyöskentelyn, vuosien asiakastyöstä tulleen kokemuksen sekä kouluttautumisen myötä psykofyysisestä viitekehyksestä käsin.

MILLOIN:  Ensimmäinen harjoitus avautuu 4.9.2023. Kurssi kestää 11.12.2023 asti. Kerran viikossa maanantaisin avautuu uusi noin 45 minuutin harjoituskokonaisuus. Voit katsoa tallenteet myös jälkikäteen. Kurssi on käytössäsi 6 kk viimeisen harjoituksen avautumisen jälkeen.

HINTA:  275 € (sis. alv 10%)

Kehoyhteyden tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään kehon ja mielen välistä yhteyttä itsessäsi sekä kehittämään myös työkaluja, joilla voit käyttää kehotietoisuutta hyödyksesi terapia- ja vuorovaikutustyössä. Kurssin aiheet kattavat laajan kirjon kehollisia teemoja, jotka ruumiillistuvat syvemmän kehotietoisuuden perustuksiksi.

Ilmoittaudu Kehoyhteys-verkkokurssille

Kurssimme tarjoaa 15 viikkoa kokemuksellista oppimista, joka on kehotietoisuuden ja kehoyhteyden ydin.

Kehoyhteys-kurssi kestää 15 viikkoa ja uusi harjoitus avautuu kerran viikossa, aina maanantaina. Viikoittainen harjoitus on 40-45 minuutin mittainen, joka jää tallenteena verkkoalustalle. Voit siis tehdä harjoitteet silloin kuin sinulle itsellesi sopii parhaiten.

Kehoyhteys 1-kurssin teemoja:

 • Kehoyhteyden rakentaminen, kontaktiin tuleminen
 • Keholliset voimavarat: juurtuminen/alustakontakti, keskusta, keskilinja, rajat, hengitys
 • Vireyden säätely ja palautuminen
 • Kehollinen itsemyötätunto
 • Aktivaatio – hellittäminen – oleminen
 • Stressilihaksiston huoltaminen

Harjoitukseen voit palata niin usein, kun koet tarpeelliseksi, jolloin teemat ja harjoitteet on helpompi sisäistää. Voit esimerkiksi oman harjoittelun jälkeen palata harjoitteiden äärelle uudestaan joku tietty ”asiakas mielessä”, joka voi auttaa ottamaan harjoitteita käyttöön myös omien asiakkaiden kanssa. Voit käyttää tallenteita myös asiakaskäyntien välissä ”nollamaan tilanteen” ennen seuraavaa asiakasta. Kurssi on käytössäsi 6kk viimeisen harjoituksen avautumisen jälkeen, joten voit jopa uusia koko kurssin toteutuksen seuraavan puolen vuoden aikana.

Mikäli haluat päästä jakamaan kokemuksia muiden ammattilaisten kanssa, tarjoamme lisäpalveluna työnohjauksellisen keskusteluryhmän, joka kokoontuu etäyhteydellä 2x kurssin aikana, kurssin puolessa välissä ja lopussa. Ryhmä auttaa integroimaan omaa kokemusta sekä avaa ulottuvuuksia ja näkökulmia muiden ryhmäläisten kokemuksien äärellä.

Teemojen kehotietoisuustyöskentelyn sisältö rakentuu mm. psykofyysisen fysioterapian, tanssi-liiketerapian, psykofyysisen hengitysterapian ja Basic Body Awareness -terapian harjoituksista.

Kurssitodistus ja mahdollisuus täydentää psykofyysistä osaamista vahvistavaksi koulutuskokonaisuudeksi

Kurssin päätteeksi saat todistuksen tuntimäärineen osallistumisestasi. Tulemme jatkossa myös julkaisemaan luentoja oppimisalustalla, jolloin Kehoyhteys-kurssi ja luennot yhdessä muodostavat koulutuskokonaisuuden, jossa yhdistyvät psykofyysinen teoria ja kehollinen harjoittelu, mikä vahvistaa ammattitaitoa psykofyysisessä osaamisessa.  Muistathan myös, että kehotietoisuus osana työhyvinvointia edistää työssäjaksamista, auttaa tunnistamaan kuormittumista ennaltaehkäisevästi sekä lisää palautumista kehollisten säätelykeinojen oppimisen kautta.

Ilmoittaudu mukaan Kehoyhteys- verkkokurssille

Kehoyhteys voimavarana

” Kehoyhteys on voimakas itsetuntemuksen muoto, joka auttaa sinua tunnistamaan ja ymmärtämään kehosi viestejä, parantamaan itsetuntemusta ja vahvistamaan kehon ja mielen yhteyttä. ”

Oma keho on vuorovaikutustyötä tekevälle kaikkein tärkein instrumentti oman mielen rinnalla. Kehon viestien kuuntelu, oman olon säätely, palautuminen ja elävyyden ylläpito ovat työssäjaksamiselle korvaamattoman tärkeät! Kurssilta saat kokemuksellisen polun kehoyhteytesi vahvistamiseen.

Vahva ja kirkas kehoyhteys:

 • ennaltaehkäisee myötätuntouupumusta
 • aktivoi palautumishermostoasi
 • tukee psykofyysistä hyvinvointiasi
 • auttaa sinua tiedostamaan asiakassuhteiden sanatonta viestintää paremmin
 • auttaa tunnistamaan oman jaksamisen rajoja

Yhteys omaan kehoon toimii säätelyapuna vireyteen ja tunteisiin, sekä on myötätunnon mahdollistajana niin muita kuin itseäkin kohtaan. Kehoyhteyden avulla ylläpidät kosketusta herkkyyteesi ja samalla se toimii vahvana sekä hengittävänä suojana työhyvinvoinnillesi.

Ilmoittaudu Kehoyhteys-verkkokurssille

Kehoyhteyteen verkkokurssin ohjaajien vahvalla ammattitaidolla ja syvällisellä kokemuksella

 • Tuuli Jussila on psykofyysinen fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti ja joogaohjaaja.
 • Liisa Sonkamuotka on psykofyysinen fysioterapeutti, tanssi-liiketerapeutti, psykoterapeutti ja joogaohjaaja.
 • Työkokemusta yli 15 vuotta.

Kurssin ohjaajien kehotietoisuustyöskentelyn juuret lepää tanssissa, kun taas ammatilliset juuret ovat fysioterapiassa. Heidän molempien kiinnostuksensa ihmisen kokonaisvaltaisuuteen syntyi jo ennen fysioterapeuttiopintoja ja konkretisoitui myöhemmin fysioterapian asiakastyössä. He huomasivat, miten fyysisen toimintakyvyn muutokset vaikuttavat psyykeeseen, kehosuhteeseen, kehonkuvaan, kommunikointiin, vuorovaikutussuhteisiin ja päinvastoin – alhaalta ylös ja ylhäältä alas.

Tämä kiinnostus vei molemmat opiskelemaan tanssi-liiketerapiaa, jossa Tuuli ja Liisa opiskelivat aluksi yhtäaikaa. Idea yhteisestä yrityksestä Kokokehosta alkoi syntyä pitkien keskustelujen ja yhteisten liikkumiskokemusten jakamisen kautta. Syvällisen kouluttautumisen psykofyysisen viitekehyksen parissa  ja oman itsetuntemuksen lisääntymisen myötä heille alkoi olla selvää, millaista työtä kehollisuuden parissa he haluavat tehdä, ja Kokokeho perustettiin vuonna 2014.

Ajatuksena oli luoda puitteet työlle, jossa heidän oma arvomaailmansa ja mielenkiintonsa kohtaavat. Tarkoituksena oli levittää tietoa psykofyysisestä työskentelystä mielenterveystyössä ja tuoda sitä ihmisten saataville. Liisa ja Tuuli ovat omakohtaisesti kokeneet, miten kehoyhteys ja kehotietoisuus vaikuttaa positiivisesti itsetuntemukseen, elämänlaatuun ja hyvinvointiin, niin asiakkaiden kuin myös työntekijöiden.

”Meidän tarkoituksena on tuoda kehon viisaus sote-ammattilaisten käyttöön ja sen myötä asiakkaille sekä hoitosuhteiden tueksi, vuorovaikutukseen asettumisen ja virittymisen tavaksi, pohjaksi. Myötätuntouupumus ja työssä väsyminen on iso haaste alallamme,  jonka ennaltaehkäisyyn sekä kuntouttamiseen oman kehoyhteyden kirkastaminen tuo suuren avun. Kurssimme on suunniteltu huolella kehittämään kehoyhteyttäsi ja kehotietoisuuttasi ja pohjautuu vahvaan ammatilliseen osaamiseemme sekä omiin kokemuksiimme kehollisuuden voimasta. Uskomme, että kurssimme voi olla merkittävä askel kohti parempaa hyvinvointia ja tietoisempaa kehoyhteyttä. Tule mukaan matkalle kohti syvempää kehotuntemusta ja hyvinvointia kanssamme!”

Ammattilaisten kokemuksia kurssista

”Kehoyhteys-ryhmän harjoitusten teko on auttanut minua huomioimaan potilaiden kehollisia tuntemuksia ja herkistänyt huomioimaan milloin asiakas on esim. ylivireystilassa, vaikka sanookin olevansa ok. Olen oppinut myös tunnistamaan kehollisen reagointini ja sen myötä tilanteet, kun asiakkaan on vaikea kunnioittaa rajojani. Pystyn ”kilttinä ja tunnollisena tyyppinä” nyt paremmin suojelemaan rajojani ja hoitamaan tilanteet ystävällisen päättäväisesti. Se on vähentänyt kuormittuneisuuttani töissä. Tällainen koulutusosuus pitäisi kuulua myös psykoterapian opintoihin! Lämmin suositus.”

– nimetön, Psykoterapeutti, Psykologi

”Haluan kalenteroida syksyyn työpäivän keskelle säännöllisen hetken kehoyhteyden ylläpitämiselle ja se onnistuu parhaiten kun siihen on olemassaoleva struktuuri. Tiedän että ilman sitä luistan, tulee aina jotain muuta. Siispä iImoittaudun mukaan tälle kurssille!”

– nimetön, Tanssi-liiketerapeutti, Psykoterapeutti

”Olen tullut tietoisemmaksi rajoistani kehoyhteys-ryhmän myötä. Rajojen hahmottaminen auttaa minua tunnistamaan jaksamistani työmäärään liittyen ja lisäksi  selventää minulle asiakastyön vuorovaikutusta siten, että, pystyn olemaan paremmin läsnä asiakkaan kokemukselle kuitenkin säilyttäen oman erillisyyteni. Tämä on edistänyt työhyvinvointiani merkittävästi ja luo turvaa asiakassuhteisiin niin minun kuin asiakkaitteni näkökulmasta.”

– nimetön, Psykofyysinen fysioterapeutti

Ilmoittaudu Kehoyhteys-verkkokurssille

”Suljen silmät.

Suuntaan huomioni jalkapohjiin, alustakontaktiin jalkojeni alla. Annan painon laskeutua ja jakautua kummallekin jalalle sekä lantioni päälle.

Suuntaan huomioni päälaelle ja mielikuvissani piirrän linjan, joka kulkee kehoni oikean ja vasemman puolen välissä, päälaelta jalkojen päähän saakka.

Keskilinja.

Huomioni siirtyy hengitykseen. Sen kevyeen ilmavirran tuntuun nenässä, liikkeeseen rintakehällä ja vatsalla. Asetan käden hetkeksi kehon keskustaan, navan yläpuolelle ja tunnustelen hengitysliikettä sormieni alla.

Kohotan hieman hartioitani ja annan niiden laskeutua takaisin alas.

Pyörittelen päätäni.

Huokaus.

Annan itseni asettua rakenteisiini, annan itselleni luvan olla.

Huomaan pientä epävarmuuden tunnetta vapauden tunteen rinnalla.

Olen vaan ja hengitän.

Avaan silmät. Kuulostelen hetken hiljaisuuden jälkimakua.

Suu kääntyy hymyyn, Katse kirkastuu.

Ilo.” (T.J)

TERVETULOA KEHOYHTEYS 1 -KURSSILLE!

MILLOIN:  Ensimmäinen harjoitus avautuu 4.9.2023. Kurssi kestää 15 viikkoa.

HINTA:  275 € (sis. alv 10%) sisältäen kaikki sisällöt 15 viikolle sekä harjoitteet tallenteina käyttöösi.

Kehoyhteyden tavoitteena on auttaa sinua ymmärtämään kehon ja mielen välistä yhteyttä itsessäsi sekä kehittämään myös työkaluja, joilla voit käyttää kehotietoisuutta hyödyksesi terapia- ja vuorovaikutustyössä. Kurssin aiheet kattavat laajan kirjon kehollisia teemoja, jotka ruumiillistuvat syvemmän kehotietoisuuden perustuksiksi.

Ilmoittaudu Kehoyhteys-verkkokurssille