”Liikkeellään ja kehollaan ihminen kertoo tuhansin tavoin sanatonta tarinaa. Sitä kuuntelemalla voi löytää itsestään jotain tiedostamatonta mikä on kokoajan läsnä.”

Kokokehon lähestymistapa on psykofyysinen. Tällä tarkoitetaan kahdentasoista vuorovaikutusta; kehon ja mielen sekä itsen ja ympäristön välillä. Psykofyysistä työskentelyä voi hyödyntää oman kehonkuvan ja oman itsen tutkiskelusta aina psykiatristen sairauksien hoitoon. Siitä voi saada apua erilaisiin fyysisiin, psyykkisiin ja vuorovaikutuksellisissa suhteissa ilmeneviin ongelmiin tai se voi olla hyvinvoinnin lähteenä. Psykofyysinen työskentely mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen.

Erityisosaamisenamme on ymmärrys kehon ja mielen yhteydestä, ruumiista ja liikkeestä osana ihmisen elämänhistoriaa ja kokonaisuutta.

Tarjoamme psykofyysistä fysioterapiaa ja tanssi-liiketerapiaa Oulussa. Löydä myös työhyvinvointi- ja jooga- ja ryhmäpalvelut.