Yin-joogaa jännittäjille

Ryhmä on tarkoitettu ihmisille, jotka jännittävät sosiaalisia tilanteita ja esillä olemista, tarkoituksena hyvinvoinnin ja toimintakyvyn tukeminen. Ryhmässä tutkitaan jännittämiseen suhtautumista, harjoitellaan hellittämistä ja jännittyneisyyden sietämistä. Jännittäminen on normaali tunnereaktio haastavissa tilanteissa, eikä siitä voi tai tarvikaan vapautua. Jännittämisen jännittämisestä puolestaan voi vapautua!

Ryhmän liikeharjoituksenmuoto tulee yin-joogan asanaharjoituksesta, johon yhdistetään menetelmiä myös psykofyysisestä hengitysterapiasta: 

Yinjooga on rauhallinen ja lempeä joogamuoto, jossa herätellään lihaksia ja lihasryhmiä ympyröiviä lihaskalvoketjuja. Harjoituksessa keskitytään oman kehon tuntemusten havainnointiin painovoimalle antautuvissa asanoissa, joissa viivytään muutamista minuuteista kymmeneenkin minuuttiin. Muodon rauhallisen rytmin vuoksi, yin-joogaa voi kutsua myös olemisen joogaksi. Asanoissa on aikaa ja tilaa kuulostella, mitä omassa kehossa tapahtuu. Harjoitus on rakennettu niin, että se herättelee/vapauttaa niitä lihasryhmiä, jotka helposti aktivoituvat jännittävissä tilanteissa. Yin-joogassa voidaan käyttää myös apuvälineitä (blokit ja bolsterit) tukemaan asanaa.

Psykofyysisen hengitysterapian perustana on tieto hengityksen psykofyysisestä säätelystä sekä tasapainoisen hengityksen merkityksestä fyysiselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille. Taustalla on myös ymmärrys vuorovaikutuksen merkityksestä hengitystapojen oppimisessa ja stressinsäätelyjärjestelmän kehittymisessä.  Olen opiskellut hengityskouluohjaajaksi Minna Martinin ja Rauni Nissisen  Hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena – koulutuksessa 2015.

Liikeharjoituksen jälkeistä kehokokemusta jäsennetään kirjoittaen.

Ryhmäläisten kokemuksia aikaisemmista ryhmistä:

” Ajatus sallivuudesta kaikenlaisia jännityksiä kohtaan on siirtynyt ajatuksiini myös arjessa. Asanoiden helpottaminen apuvälinein on auttanut ymmärtämään, että tie eteenpäin ei välttämättä avaudu taakkaa voimistamalla vaan ehkä monestikin lieventämällä.”

” Olen käyttänyt arjessa alustakontaktin ja hengityksen huomioimista apuna tilanteissa, joissa olen halunnut palauttaa itseni tähän hetkeen. Se on rauhoittanut ja tuonut turvallisuuden tunnetta.”

  • Tapaamiset ovat keskiviikkoisin 11.9 alkaen klo: 19.15-20.30 yhteensä 8 kertaa
  • Ryhmään mahtuu max. 6 ihmistä
  • Meiltä saat kaikki tarvittavat välineet, toki voit halutessasi tuoda oman joogamaton
  • Hinta on 180 €
  • Ryhmässä ei ole korvauskertoja

Jokainen osallistuu ryhmään omista lähtökohdistaan. Mitään ei tarvitse tietää tai osata etukäteen.

Saa vaan olla ja saa jännittää.

Lämpimästi tervetuloa!

Ilmoittautuminen ja lisätiedot:

Tuuli Halttu
Psykofyysinen fysioterapeutti
Tanssi-liiketerapeutti
Yin-joogaohjaaja
040 731 3755
etunimi.sukunimi@nullkokokeho.fi
www.kokokeho.fi