”Psykofyysinen fysioterapia on konkreettista ja kokemuksellista, tässä ja nyt tapahtuvaa toimintaa.”

Psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysiseen fysioterapiaan voit tulla ilman lähetettä tai lääkärin SV3 -lähetteen kanssa (lähete fysioterapiaan). Toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana.

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn tukeminen ja edistäminen. Ihmistä hoidetaan kokonaisuutena, työskentelyssä on läsnä kehon ja mielen vuorovaikutus. Tavoitteena voi olla säätelykeinojen löytyminen esimerkiksi vireystilaan, jaksamiseen, tunnereaktioihin, kipuun, stressireaktioon tai jännitykseen. Keskeistä työskentelyssä on kokemuksellinen oppiminen eli fysioterapeutti ohjaa kehokokemuksen äärelle suorittamisen sijaan. Kehotietoisuuden lisääntyessä asiakas tulee tietoisemmaksi omista reagointi-, toiminta- ja olemisentavoistaan. Se avaa mahdollisuuden itselle tarkoituksenmukaisemman toiminnan valintaan.

Menetelminä voidaan käyttää esimerkiksi liiketyöskentelyä, hengitys-, kehotietoisuus-, vuorovaikutus- ja rentoutusharjoitteita sekä pehmytkudoskäsittelyjä tai akupunktiota.

Psykofyysisessä fysioterapiassa huomioidaan hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Psykofyysiseen fysioterapiaan ohjaudutaan usein toimintakykyä hankaloittavien oireiden vuoksi, kuten pitkittyneen stressitilan, syömishäiriön, jännittyneisyyden tai kroonisen kivun vuoksi.

Psykofyysisestä fysioterapiasta voit saada apua esimerkiksi:

  • stressin aiheuttamaan ylikuormitustilaan
  • erilaisiin jännitystiloihin
  • kehonkuvaan liittyviin vaikeuksiin
  • unihäiriöihin
  • post-traumaattisiin stressireaktioihin
  • kivunhallintaan
  • epätasapainoiseen hengitykseen (ahdistus, paniikkioireet)